HEM         TJÄNSTER         PRODUKTER         SAMARBETSPARTNERS         KONTAKTA OSS

 

Vi är återförsäljare av Biovac reningsverk som är marknadsledande i Norden.

 

Vi är idag över 60 företag som är knutna till Goodtech Environment i Norden. Tillsammans skapar vi ett säkert och miljövänligt minireningsverk till ditt hushåll som du kommer att få glädje av i många , många år framöver. Anläggningar som startades 1982 är fortfarande i drift idag.

 

Sedan 1982 är mer än 7000 anläggningar leverade till små tätorter, enfamiljshus, företag och industrier i Norge. Anläggningarna är också leverade till Sverige, Danmark, Polen och Österrike. Genom användande av kvalitetskomponenter och fasta serviceavtal säkras låga driftskostnader för kunden.
 

Biovac anläggningar är väl anpassade till EUs stränga krav för rening av avloppsvatten i glesbygd, och representerar ett bra alternativ för de över 1 000 000 utsläppställen som kräver nödvändig rening enligt
EUs vattendirektiv.